ϟ CM

Doğal Gaz istasyonlarında yüksek korumalı katodik ölçüm cihazıdır. Ölçümlerinizi uzun süreler boyunca harici bir besleme kaynağına ihtiyaç duymadan haberleşme portu üzerinden okuyabileceğiniz yeni nesil ölçüm cihazıdır.

 

 

Diğer Ürünler

VICOR
Doğalgaz Hacim Düzeltici
VERİ.NET
Data Logger
MPM
Doğalgaz Osos Modem
BKV-C
Bkv Kontrolör
OSOS.Kombi
Gprs Osos Modem